Jobim Sampson

February, 18 |

Jobim Sampson joined Plimsoll Wales as Creative Director from his own company Bearhug TV. He is currently overseeing Bring Home Baby for Plimsoll Wales. He recently produced Earth’s Natural Wonders for BBC1, and City in the Sky for BBC2. Previously, with his Cardiff-based indie, Jobim delivered two series of Hayley for the BBC and a WW1 anniversary film, Gareth Thomas’ Battle for Mametz to BBC Wales. Prior to that, he was Series Editor for Channel 4’s Time Team, and produced several other series including Andrew Marr’s Megacities and Top Dogs: Adventures in War, Sea & Ice.

Cyfarwyddwr Creadigol, Cymru Plimsoll

Ymunodd Jobim Sampson Plimsoll Cymru fel Cyfarwyddwr creadigol gan ei gwmni ei hun Bearhug TV. Ar hyn o bryd ef sy’n goruchwylio Bringing Home Baby ar gyfer Plimsoll Cymru. Yn ddiweddar cynhyrchodd Earth’s Natural Wonders ar gyfer BBC1, a City in the Sky ar gyfer BBC2. O’r blaen, gyda ei annibynnol seiliedig yng Nghaerdydd, cyflwynodd Jobim dwy gyfres o Hayley ar gyfer BBC ac y pen-blwydd WW1 ffilm, Gareth Thomas Battle for Mametz i BBC Cymru. Cyn hynny, ef oedd Golygydd y gyfres Channel 4 Time Team, ac wedi cynhyrchu nifer o gyfresi eraill gan gynnwys Andrew Marr’s Megacities a Top Dogs: Adventures in War, Sea & Ice.

Back to all