Emma Haskins.

Emma Haskins

October, 19 |

Emma is the Unit Manager for Plimsoll Wales.

Emma works closely with the Head of Plimsoll Wales to oversee the programme output as well as ensuring the smooth running of the Cardiff office. Having worked as a freelance Production Manager in Cardiff and Bristol, Emma has experience of working across Natural History, Specialist Factual, Factual Entertainment, Music, Arts and Live.

Her previous production credits include: Davina McCall: Life at the Extreme, RHS Flower Shows, Amazon and Arctic with Bruce Parry, Wild Brazil, Worlds Most Expensive Presents and Sinkholes.


Rheolwr Uned ar gyfer Plimsoll Cymru yw Emma.

Mae’n gweithio’n agos gyda Phennaeth Plimsoll Cymru i oruchwylio allbwn y rhaglenni yn ogystal â sicrhau bod y swyddfa yng Nghaerdydd yn rhedeg yn esmwyth. Gan ei bod wedi gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu llawrydd yng Nghaerdydd a Bryste, mae gan Emma brofiad o weithio ym meysydd Bywyd Gwyllt, Ffeithiol Arbenigol, Adloniant Ffeithiol, Cerddoriaeth, Y Celfyddydau a Darllediadau Byw.

Mae ei chredydau cynhyrchu blaenorol yn cynnwys: Davina McCall: Life at the Extreme, Sioeau Blodau’r RHS, Amazon ac Arctic gyda Bruce Parry, Wild Brazil, Worlds Most Expensive Presents a Sinkholes.

Back to all