Hannah Gosney

February, 18 |

Hannah oversees the Cardiff office for Plimsoll Wales and is managing two series for BBC Wales. Prior to joining Plimsoll, Hannah worked at various Cardiff-based independent production companies working on factual and factual entertainment series for all of the major UK broadcasters. Previous credits include – Kate Humble: Off the Beaten Track, The Mekong River with Sue Perkins, Flintoff’s and Penn Road to Nowhere, Kate Humble: Living with Nomads, World’s Greatest Food Markets and Wild Shepherdess with Kate Humble.

Rheolwr cynhyrchu, Cymru Plimsoll

Mae Hannah yn goruchwylio’r Swyddfa Caerdydd ar gyfer Cymru Plimsoll ac yn rheoli dwy gyfres BBC Cymru. Cyn ymuno â Plimsoll, gweithiodd Hannah ar amrywiol y cwmnïau cynhyrchu annibynnol Caerdydd yn gweithio ar gyfres ffeithiol ac adloniant ffeithiol ar gyfer yr holl ddarlledwyr y DU mawr. Cynnwys credydau blaenorol- Kate Humble: Off the Beaten Track, The Mekong River with Sue Perkins, Flintoff’s and Penn Road to Nowhere, Kate Humble: Living with Nomads, World’s Greatest Food Markets ac Wild Shepherdess with Kate Humble.

Back to all